Ang Matinong Lalaki at Babae (tulang malala)

Ang matinong lalaki,
Nagsisikap hindi puro pick-up.
Nanliligaw pero hindi naninigaw.
Gumagalang pero hindi gumagala.
Nagkukusa pero hindi umaasa.
Kumikilos pero hindi nang-uutos.
Nag-aalaga pero hindi nagpapaalaga
Nagtitiyaga hanggang may ibubuga.
Ang tunay na lalaki kilala ang sarili at marunong mamili.

Ang matinong babae,
Nagdadamit pero hindi nagpapagamit.
Marikit pero hindi nang-aakit.
Kapansin-pansin pero hindi papansin.
Mapagbigay pero hindi bumibigay.
Nagpapaligaw at hindi nanliligaw.
Naghihintay pero hindi nag-aabang.
Nag-aayos pero kagalang-galang.
Ang tunay na dalaga, marunong mag-alaga ng sarili at kapwa.

Ang tunay na tao, natututo magpakatao.

One response to “Ang Matinong Lalaki at Babae (tulang malala)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s